Uczymy na sprzęcie, nie na zdjęciach ;)
Telekomunikacja i Teleinformatyka
  • XLIV OOWEiE
    7 miejsce w finale Olimpiady dla naszego ucznia
  • Egzaminy zawodowe
    Zima 2021 - 100% zdawalności w Telekomunikacji
By - GL

Akademia MikroTik – mamy to!!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała status Akademii Mikrotik. We wrześniu i październiku bieżącego roku trzech nauczycieli Technikum Łączności w Warszawie uczestniczyło w kursach MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate), MCRE (MikroTik Certified Routing Engineer), oraz MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer). Ukończenie wspomnianych kursów i uzyskanie z egzaminów wyników przekraczających wymagania producenta odnośnie przygotowania trenerów, pozwoliło na pozytywną weryfikację naszej szkoły przez firmę Mikrotik i uruchomienie kolejnej w Polsce akademii. Warto zauważyć, że na chwilę obecną  w naszym kraju funkcjonuje 15 akademii, a w Warszawie – tylko dwie – w tym Zespół Szkół Łączności.

Akademiami Mikrotik mogą zostać szkoły średnie, szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, posiadające możliwość nadawania stopni naukowych.

Dzięki uruchomieniu Akademii Mikrotik  w Zespole Szkół Łączności w Warszawie, nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w kursie MTCNA, po zakończeniu którego przystąpią do egzaminu pozwalającego na uzyskanie oficjalnego certyfikatu Mikrotik, potwierdzającego znajomość zagadnień sieciowych oraz wykorzystanie rozwiązań firmy Mikrotik w różnych architekturach sieciowych.

Możliwość uzyskania certyfikatu MTCNA udostępniona zostanie naszym uczniom bezpłatnie.

Z uwagi na fakt, że większość zajęć dotyczących zagadnień sieciowych (technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik informatyk) odbywa się z wykorzystaniem urządzeń łotewskiego producenta, kurs realizowany w ramach Akademii Mikrotik będzie się odbywał w ramach zajęć lekcyjnych. Pozwoli to na usystematyzowanie przekazanych informacji, położenie większego nacisku na zagadnienia wykorzystywane we współczesnych rozwiązaniach przemysłowych, a w konsekwencji osiągnięcie jeszcze wyższego stopnia opanowania technologii sieciowych przez naszych uczniów.

Na zajęciach lekcyjnych obok podstawowych zagadnień związanych z adresacją urządzeń, routingiem, czy wykorzystaniem VLAN, zagoszczą na stałe tak potrzebne obecnie rozwiązania dedykowane do pracy zdalnej, jak VPN. Dodatkowo – wykorzystanie łączności bezprzewodowej – WiFi, trochę bezpieczeństwa oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usługi (QoS).

Zapraszamy i zachęcamy do nauki 😊