Uczymy na sprzęcie, nie na zdjęciach ;)
Telekomunikacja i Teleinformatyka
  • XLIV OOWEiE
    7 miejsce w finale Olimpiady dla naszego ucznia
  • Egzaminy zawodowe
    Zima 2021 - 100% zdawalności w Telekomunikacji
By - GL

MTCNA – pierwsi absolwenci

W dniach 04 – 09 maja 2022r. na terenie Zespołu Szkół Łączności w Warszawie odbyła się sesja pierwszych w szkole zajęć wchodzących w skład kursu certyfikacyjnego Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA). W kursie wzięło udział dziewięciu uczniów klasy 3D (technik teleinformatyk, po gimnazjum). Zajęcia odbywały się w podziale na dwie grupy. W czasie, gdy teleinformatycy uzyskiwali nowe umiejętności związane z Mikrotikami, uczniowie klas telekomunikacyjnych, na innych stanowiskach w tej samej sali, odbywali próbne egzaminy zawodowe z kwalifikacji INF.01 Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich. Dla nich kurs odbędzie się w przyszłym roku szkolnym – dla uczniów klas po szkole podstawowej – obowiązkowo w ramach zajęć w klasie czwartej, dla uczniów klas po gimnazjum – opcjonalnie (dla chętnych), prawdopodobnie po maturach.

Podczas kursu, oprócz powtórzenia znanych już zagadnień związanych ze statyczną i dynamiczną adresacją urządzeń, tworzeniem routingu statycznego czy zestawianiem połączeń radiowych, uczniowie poznawali między innymi zasady pracy z firewallem, zarządzanie kolejkami oraz konfigurowanie i zestawianie szyfrowanych połączeń VPN. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem uzupełnione zostały wytworzeniem własnego certyfikatu kryptograficznego dla serwera i klienta oraz podpisanie ich wytworzonym przez siebie certyfikatem własnego Urzędu Certyfikacji(CA).

Ostatniego dnia odbyły się egzaminy, podczas których uczniowie zdawali w języku angielskim test wielokrotnego wyboru, przygotowany przez firmę Mikrotik. Zagadnienia zawarte w teście dotyczyły zarówno ogólnych zasad funkcjonowania sieci IP, jak również konkretnych rozwiązań i zasad konfiguracji wykorzystywanych w urządzeniach producenta. Limit punktów niezbędnych do zaliczenia wynosił 60%.

Wszyscy uczestnicy zdali test, uzyskując certyfikat MTCNA. Wyników również nie musimy się wstydzić:

  • najlepszy wynik: 96%
  • najsłabszy wynik: 67%
  • średni wynik: 81,3%
  • mediana: 82%

Gratulacje.