Uczymy na sprzęcie, nie na zdjęciach ;)
Telekomunikacja i Teleinformatyka
 • XLIV OOWEiE
  7 miejsce w finale Olimpiady dla naszego ucznia
 • Egzaminy zawodowe
  Zima 2021 - 100% zdawalności w Telekomunikacji
By - GL

Zadanie oceniane – RIP

W ramach zajęć w pracowni telekomunikacyjnej (teleinformatycznej) obowiązują trzy typy zadań:

 • ćwiczenie, które nie jest oceniane. Zazwyczaj, jest to dosyć rozbudowane zadanie, podczas którego staramy się wykorzystać maksymalnie sprzęt dostępny w pracowni. Realizowane układy wykorzystują różne media transmisyjne (media radiowe, miedziane i światłowodowe). Podczas tego typu zajęć wprowadzane są nowe zagadnienia.
 • Ćwiczenie praktyczne – oceniane. Jest to ćwiczenie znacznie mniej skomplikowane niż opisane powyżej. Skonstruowane jest tak, aby można je było wykonać w czasie trzech godzin lekcyjnych. Odnośnie poziomu trudności – jest podobne do zadań z egzaminu zawodowego, ale zawiera więcej elementów do wykonania – czyli jest troszkę trudniejsze. Podczas tego rodzaju ćwiczeń można korzystać z własnych notatek.
 • Ćwiczenie kontrolne – również oceniane. Co do stopnia skomplikowania i poziomu trudności – podobne jak ćwiczenie oceniane. Różnica polega na tym, że podczas ćwiczenia kontrolnego, podobnie jak w trakcie egzaminu zawodowego, nie można korzystać z żadnych pomocy zewnętrznych (notatki itp.).

Poniżej przedstawione zostanie jedno z zadań, ostatnio wykonywanych w klasach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Przedmiotowe zadanie dotyczy konfiguracji układu przedstawionego na poniższym schemacie.

W pierwszej kolejności należy zaplanować adresację poszczególnych urządzeń, czyli:

 1. z zadanej sieci (dla każdego zadania inny adres bazowy sieci) wydzielić podsieci tak, aby spełniły wymogi określone w zadaniu;
 2. zaplanować adresację poszczególnych interfejsów sieciowych;

Po tej części – już sama przyjemność ;), czyli konfiguracja urządzeń. W zasadzie mamy do czynienia z dwoma etapami – konfiguracja urządzeń sieciowych i konfiguracja centralki abonenckiej. Efektem końcowym ma być działający układ, w którym możemy korzystać z tradycyjnych telefonów oraz z telefonu VOIP.