Uczymy na sprzęcie, nie na zdjęciach ;)
Telekomunikacja i Teleinformatyka
  • XLIV OOWEiE
    7 miejsce w finale Olimpiady dla naszego ucznia
  • Egzaminy zawodowe
    Zima 2021 - 100% zdawalności w Telekomunikacji
By - GL

COVID-19

W związku z pandemią koronawirusa, biorąc pod uwagę zawieszenie zajęć edukacyjnych na terenie szkół, telekomunikacja przechodzi na kształcenie online.

W związku z powyższym działamy wg następującego modelu:

  • zajęcia online – z wykorzystaniem platformy Cisco Webex – klasyczne webinary, w trakcie których omówione zostaną materiały opublikowane na naszym TeleMoodle (moodle.telekomunikacja.waw.pl);
  • samodzielna praca na TeleMoodle, polegająca na ponownym zapoznaniu się z tematyką zajęć. Poszczególne części kończone są dwoma, no może trzema pytaniami sprawdzającymi opanowanie przedstawionych zagadnień.

Przedsięwzięcia te mają charakter tymczasowy i zastępczy, gdyż nie obejmują tego, co najważniejsze – praktycznego działania na sprzęcie. Jeżeli sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym będzie się przedłużać, wprowadzimy pracę z wykorzystaniem programów symulacyjnych – np GNS lub PacketTracer.

Życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły.