Uczymy na sprzęcie, nie na zdjęciach ;)
Telekomunikacja i Teleinformatyka
  • XLIV OOWEiE
    7 miejsce w finale Olimpiady dla naszego ucznia
  • Egzaminy zawodowe
    Zima 2021 - 100% zdawalności w Telekomunikacji
By - GL

Szkoła Główna Handlowa w Telekomunikacji?

Z informacji opublikowanych na profilu Facebook Zespołu Szkół Łączności w Warszawie wynika, że nasza szkołą w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową oraz Biurem Edukacji realizuje projekt, którego celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniającej się gospodarki i rynku pracy. Projekt obejmuje dwa zawody:

  • technik telekomunikacji – w przypadku naszej szkoły
  • technik informatyk – w przypadku innej warszawskiej placówki edukacyjnej.

W ramach wspomnianego projektu klasa pierwsza (po szkole podstawowej), której uczniowie kształcą się w zawodzie technik telekomunikacji, stała się klasą patronacką Szkoły Głównej Handlowej.
Miejmy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli uczniom “rozwinąć skrzydła” zarówno w zakresie umiejętności technicznych, jak również tzw. “umiejętności miękkich”, czyli tych, które pozwalają funkcjonować w otaczającym nas świecie. Podczas zajęć realizowanych za przyczyną przedmiotowego projektu zaistnieje możliwość kontaktu z poważnymi graczami na rynku telekomunikacyjnym (pamiętajmy, że telekomunikacja obejmuje wszystko, co jest związane z przesyłaniem informacji na odległość – w tym dużą część tzw. IT). Umożliwi to zarówno dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, jak również pokaże uczniom, że nauka ma sens, że warto jest włożyć więcej wysiłku podczas zajęć lekcyjnych, by później mieć przewagę na początku kariery zawodowej.